Ugankarski Asistent

križankarski pripomoček - programiranje © BArko, 2018 -

navodila za uporabo

[geslo] - iskanje po geslu (primer: rešeto)

[geslo opis] - iskanje po geslu in opisu (primer: rešeto sito)

[ opis] - iskanje po opisu (presledek opis)

[ge.lo] - iskanje po geslu z neznano črko (uporabimo pike za neznane črke)

[ge.lo opis] - iskanje po geslu z neznanimi črkami in opisu (primer: re..to sito)